Vår idé


Förutsättningar

 • Vi har en åldersblandad barngrupp i åldrarna 1-5 år.
 • Barngruppen består i av 22-25
 • Förskolan är belägen på Hammarby i Västerås.
 • Våra lokaler är på 211 kvm och i ett plan.
 • Det finns flera rum så barnen lätt kan dela upp sig i mindre grupper.
 • Vi har en stor gård ute, med uppvuxna träd att klättra i och som ger skugga under varma dagar.
 • Det finns lekredskap som lockar barnen till rörelseglädje och lek.
 • Vi har en bra närmiljö. Med gångavstånd når vi lätt skogen, olika lekparker samt skridskobana och pulkabacke.

Organisation

 • Vi är ett personalkooperativ som funnits sedan januari 1995.
 • Personalen består av 2 förskollärare, fyra barnskötare och en extra anställd.
 • Vi öppnar kl 6.30
 • Frukost serveras klockan 8.00
 • Åldersindelade grupper börjar sina aktiviteter kl. 9.30.
 • Lunch serveras kl. 11.30.
 • Ca.12.00 startar sagogrupper, sov/vila grupper.
 • Resterande em. är det fri lek och val av fri aktivitet.
 • 14.30 äter vi mellanmål.
 • 17.30 stänger förskolan.
 • Vi lagar vår mat själva och äter ofta vegetariska luncher. Undviker socker .

Pedagogisk medvetenhet

 • Vi vill att barn och föräldrar skall känna sig trygga.
 • Verksamheten skall genomsyras av glädje och nyfikenhet.
 • Vi arbetar för att det enskilda barnet ska få en bra självkänsla
 • ”du duger som du är” och ett bra självförtroende ” du känner tillit till din egen förmåga”.
 • Vi vill uppmärksamma det enskilda barnet, men också skapa en VI känsla i gruppen.
 • Det är viktigt att lära barnen socialt samspel och att de utvecklar sin förmåga att känna empati.
 • Genom föräldramöten, utvecklingssamtal, den lokala arbetsplanen, kvalitetsredovisningen, vår pedagogiska idé och den dagliga kontakten, vill vi visa föräldrarna att vi arbetar med en genomtänkt idé och en medvetenhet kring pedagogiska frågor.
 • Personalgruppen går fortlöpande på inspirerande fortbildning.
 • IMG_2080

Det kompetenta barnet, föräldern, medarbetaren

 • Alla barn är olika, men lika betydelsefulla och har rätt att få utvecklas i sin egen takt.
 • Vi vill lyfta fram det positiva hos varje barn.
 • Genom att erbjuda barnen en verksamhet med bra pedagogiskt innehåll och utbildad personal, vill vi ge barnen bästa möjliga förutsättningar till att utvecklas.
 • Föräldrarna är det viktigaste i barnens liv, förskolan är början på ett livslångt lärande.
 • Det är viktigt att hem och förskola har ett nära samarbete.
 • Vi ska samarbeta, delge varandra information och alltid ha barnet i centrum.

Förhållningssätt

Med ett demokratiskt förhållningssätt vill vi att alla föräldrar, barn och personal känner sig delaktiga.

Pedagogisk miljö

 • Genom att lokalerna har flera olika rum, kan vi erbjuda barnen möjlighet till olika former av pedagogiska aktiviteter och lekar.
 • I våra gruppindelningar ser vi även till att vi utnyttjar utemiljön på olika tider/dagar så att de som är inne får ännu större utrymme.
 • Vi vill att innemiljön skall kännas trivsam och locka till nyfikenhet, kreativitet och lek.
 • Utemiljön skall erbjuda barnen möjlighet till olika rörelseaktiviteter och uppmuntra den fria leken.
 • Vi vill ha material som stimulerar barnens fantasi.

Hur vill vi jobba

 • Vi vill erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, både inne och ute. Barngruppen indelas i fyra olika ålders/mognads grupper.
 • I den lilla gruppen får varje barn mer utrymme och möjlighet att vara i en lugnare miljö.
 • Olika personal ansvarar för de olika grupperna.
 • Vi har olika  aktiviteter i de olika grupperna såsom skogsdag / utflyktsdag / projekt.
 • Massage Erbjuder vi sporadiskt. En positiv beröring är livsviktig och ger lugna och trygga barn med bra självkänsla och förmåga att känna empati.

IMG_2477