Våra mål

Viktiga mål för oss

  • Vi vill att barn och föräldrar ska känna sig trygga.
  • Verksamheten ska genomsyras av glädje och nyfikenhet.
  • Vi arbetar för att det enskilda barnet ska få en bra självkänsla ”du duger som du är” och ett bra självförtroende ”du känner tillit till din egen förmåga”.
  • Vi vill uppmärksamma det enskilda barnet, men också skapa en vi känsla i gruppen. Alla är vi lika viktiga och alla har vi något att tillföra. Olikheter ser vi som en tillgång.
  • Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att känna empati och att de lär sig socialt samspel.